WWOOF Slovenia

Kako se je začelo
Kot skupina predanih posameznikov, ki so v svoji stroki ali v zasebnem življenju na tak ali drugačen način povezani z ekološkim kmetijstvom, smo pri rednem stiku z ekološkimi pridelovalci prepoznali velik potencial prostovoljne pomoči za dvig prepoznavnosti in razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji.
Lotili smo se raziskovanja s prostovoljstvom povezanih vsebin in idej, ki so bile na tem področju že izvedene v Sloveniji ali drugod po svetu in odkrili organizacijo WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), ki je prisotna v skoraj vseh državah sveta. Hitro smo ugotovili, da je WWOOF prisoten tudi v Sloveniji, a da manjka nacionalna organizacija, ki bi prostovoljstvo organizirala lokalno. Kmetije, ki so sodelovale, so bile namreč del WWOOF Independents, ki združuje vse države, brez nacionalne WWOOF skupine. Ker smo to priložnost prepoznali kot smiselno nadaljevanje naših dosedanjih aktivnosti smo se zato odločili, da se lotimo ustanovitve WWOOF Slovenia.

Ustanovitev WWOOF Slovenia
Navezali smo stik s FoWo (Federal organization of WWOOF, UK) kjer so nas spodbudili k osnovanju nacionalne skupine, nam predstavili pravila in smernice za vzpostavitev skupine ter nas povezali s skupino WWOOF Independents. Začeli smo se pogovorjati z wwooferji (prostovoljci) in drugimi nacionalnimi organizacijami, ki so nam razložile svoje delovanje in tako dobili boljšo sliko o wwoofanju. Sledila je ustanovitev namenske neprofitne organizacije za vodenje WWOOF Slovenija (t.j. Zavod Lat) in s tem je bil izpolnjen vstopni pogoj FoWo. Kontaktirali smo tudi vse slovenske člane WWOOF Independets in jih poskušali vključiti v sam poces ustanavljanja. Ta se počasi zaključuje in v začetku leta 2018 bo WWOOF Slovenia tudi uradno zaživela.

Komu je namenjeno
Prostovoljstvo na ekoloških kmetijah je namenjeno vsem; starim in mladim, posameznikom in družinam, tistim ki imajo izkušnje s kmetijstvom in tistim, ki jih nimajo, pomembno je le, da so navdušeni nad ekološkim kmetovanjem in načinom življenja, ki ga ta prinaša.

Kako deluje
Ko si ekološki navdušenec odloči, da si želi svoj prosti čas nameniti spoznavanju sveta in ob tem opraviti tudi koristno delo, pridobiti znanje ter praktične izkušnje na področju ekološkega kmetijstva in posredno prispevatu k njegovemu razvoju in promociji je najprej na vrsti izbor države, kjer bi to rad opravljal. Sledi včlanitev v izbrano nacionalno WWOOF organizacijo (ali WWOOF Independents), kjer v zameno za članarino dobi kontakte vseh ekoloških kmetij, ki si želijo prostovoljske pomoči. Ekološki navdušenec mora sedaj le poiskati kmetijo, ki ga bo najbolj navdušila, se natančno dogovoriti o svojem obisku, vzeti pot pod noge in čudovita izkušnja se lahko začne.

Prostovoljec s svojim delom kmetu pomaga uresničiti zamisli in zastavljene cilje, ki so sicer lahko ekološkim kmetovalcem zaradi pomanjkanja viškov delovne moči nedosegljivi, v zameno pa dobi prenočišče, hrano in morda tudi prijateljstvo, ki bo še dolgo trajalo.

Več informacij o wwoofanju najdete tudi na http://wwoof.net/

Za konec
Z izvedbo projekta, ob naraščajočem zanimanju za sonaravni življenjski slog, lahko močno povečamo prepoznavnost Slovenije v svetu z vidika zelenega turizma in sonaravnega kmetijstva, kot tudi povečamo zanimanje slovenskih kmetov in potrošnikov za ekološko kmetovanje.
Če bi radi postali del naše zgodbe ali pa ste le radoveden ekološki navdušenec, nam pišite na info@wwoof.si